Millnet Bemanning

Millnet Bemanning

Med rätt verktyg blir bemanningen enkel

Millnet Bemanning är ett verksamhetssystem specifikt utformat för dig som arbetar med bemanningsfrågor. Systemet ger total kontroll över hela bemanningsprocessen och knyter samman allt ifrån arbetsprocesser, schemaläggning och löneunderlag till avtal, tidrapportering och fakturering. Millnet Bemanning är en modern webbaserad lösning utvecklad i nära samarbete med ledande företag i branschen och kan helt skräddarsys utifrån användarens vardag och verksamhetens behov.

Om det finns något som behöver åtgärdas när det gäller uppdragen eller utföraren kan bemannaren omedelbart se detta i systemet. Från bemanningsbilden finns all viktig information som bemannaren behöver nära till hands. Med ett enkelt klick växlar bemannaren mellan olika vyer beroende på om informationen som efterfrågas är om en specifik kund, ett specifikt uppdrag eller om utföraren.
När alla avtal mellan uppdragsgivare och uppdragstagare är skrivna, registreras uppdraget i Millnet Bemanning. I samband med detta läggs även uppdragsbeskrivning och arbetsscheman upp och kan distribueras enkelt vidare till utföraren.När ett uppdrag kräver en särskild kompetens hjälper systemet till att föreslå en lämplig utförare genom en grafisk presentation av matchande utförare som eventuellt tidigare utfört liknande uppdrag. Här syns också vilka av utförarna som är lediga, delvis lediga eller uppbokade. Om ledig person saknas kan sökningen enkelt kompletteras med andra utförare, med samma eller liknande kompetens.
Eftersom systemet är webbaserat kan närvaro- och avvikelseregistrering göras oavsett var utförarna befinner sig. Tidrapportering sker i realtid, vilket gör att bemannaren får full överblick över uppdragen. Om något oväntat inträffar, till exempel om någon blir sjuk eller något måste åtgärdas, ger systemet påminnelser och varningar.
Bemannaren kan enkelt kommunicera med sina utförare med hjälp av de färdiga mallar som finns i systemet, till exempel för arbetsscheman och uppdragsbeskrivningar. Dessa kan även enkelt distribueras till utföraren via e-post eller via SMS om uppdragen är av brådskande karaktär.
På ett enkelt och överskådligt sätt levererar systemet alla de uppdragsbeskrivningar, underlag, tidrapporter och annat som behövs för att se till att verksamheten flyter.
I Millnet Bemanning finns också stöd för hantering av olika typer av kollektivavtal och scheman. För att underlätta inläsning av nya avtal utifrån olika kunders specifika avvikelser kan inlästa avtal enkelt kopieras och modifieras. Varje kund anger själv vilket avtal som ska gälla som standard och vilka olika former av schema som kan förekomma. Detta för att underlätta uppläggningen av nya uppdrag.
Systemet hjälper till att hålla reda på eventuella garantilöner till utförarna och underlättar arbetet med att skapa arbetsgivarintyg. Dokumentarkivet bringar ordning och reda på alla typer av dokument och lagrar dem på en gemensam central plats som gör att det enkelt att hitta, spara och dela viktig information.
Med hjälp av systemet skapas färdiga fakturor och löneunderlag som enkelt kan överföras till affärs- och lönesystemet. Det innebär att den manuella administrationen minskar för såväl löneavdelningen som för ekonomiavdelningen på företaget. 
För dig som vill ha ett komplett beslutstödssystem finns Millnet Analys som ger dig de rapporter, underlag och nyckeltal du behöver för att leda verksamheten och fatta genomtänkta och snabba beslut.
Millnet Connect är en modul som exporterar lönedata till externt lönesystem för att helt automatisera hanteringen av löner på företaget. Millnet har idag färdig koppling mot flertalet av de svenska lönesystemen på marknaden.I Millnet skapas och godkänns fakturaunderlag som med ett klick exporteras över till företagets affärssystem. Även kunder och kundinformation kan följa med vid exporten. Detta synkroniseras manuellt eller schemaläggas som en tjänst, vilket gör att kunden bara behöver läggas upp på ett ställe. Relevant information, exempelvis fakturanummer, hämtas tillbaka till Millnet från affärssystemet för att underlätta spårbarheten mellan systemen.
 

Tillvalsfunktioner:

Moduler och Plugins som utökar funktionen i Millnet Bemanning

Millnet Analys är ett modernt webbaserat beslutstödssystem för avancerad verksamhetsuppföljning. Systemet är utvecklat för att ge företagsledningen analyser, trendbevakning, aktivitetsuppföljning och andra underlag som behövs för att kunna fatta välgrundade beslut. Systemet är baserat på det marknadsledande analysverktyget QlikView, med en patenterad teknologi som gör det möjligt att hantera hundratals miljoner poster med sekundsnabba svarstider.

pdfLäs mer om Millnet Analys
Millnet Rekrytering har en  effektiv rekryteringsprocess ger dig extra tid att verkligen hitta rätt person. Programmet gör det enkelt att publicera platsannonser, ta emot ansökningar via hemsidan, söka i kandidatbanken och kommunicera med kandidaterna via e-post och SMS. Millnet Rekrytering är ett webbaserat verksamhetssystem speciellt utformat för dig som arbetar med rekryteringsfrågor. I och med att systemet lätt kan anpassas efter ditt företags specifika behov hjälper det dig att göra rekryteringen till en effektiv och överskådlig process. Gå till Millnet Rekrytering >>
 

Tilläggstjänster

Nedanstående tjänster är tilläggstjänster som inte ingår i support- och uppgraderingsavtalet. Tjänsterna beställs hos supportavdelningen.

Vi ser till att du kommer igång och hjälper till med både tekniska och verksamhetsmässiga frågor. Vi finns till hands för installation och konfiguration av programmet och den mjukvara som behövs för att lösningen ska fungera optimalt i er IT-miljö. Med vår kunskap och erfarenhet finns vi också med som bollplank och resurs för att säkerställa att systemet implementeras på bästa sätt utifrån er verksamhets perspektiv.
Utbildning är kanske det allra viktigaste för att man ska få ut max av sin lösning. Ändå glöms det ofta bort. Dessutom är det lätt att underskatta komplexiteten i ett nytt system och de särskilda förutsättningar som råder på olika arbetsplatser. Millnet ger därför skräddarsydda programutbildningar på plats hos oss eller hos er. Det skapar en direkt koppling till ert företag och er verksamhet vilket garanterar bästa resultat. Våra utbildare är praktiker och goda pedagoger som vet hur det går till i verkligheten. Vi är medvetna om att det inte bara är utbildningens form som behöver anpassas utan det gäller i lika hög grad innehållet.

Boka en demonstration

En personlig demonstration är det bästa sättet för att få en inblick i våra produkter och lösningar. Självklart är det kostnadsfritt!

Anmäl ditt intresse här ››


Branschanpassningar

Du vet väl att våra produkter och lösningar finns anpassade för specifika branscher, tex Advokat, Arkitekt, Ingenjör, Industri, Städ mfl.

Läs mer här ››


Aktuellt på Millnet

Här hittar du viktig information om vad som händer med våra produkter, olika aktiviteter vi gör och vad som händer här på kontoret!

Gå till nyhetsarkivet ››


Support som hjälper

Här hittar du som kund svar på vanliga frågor och kontaktvägar till vår supportavdelning som hjälper dig om du fått problem.

Gå vidare till kundsupport ››