Millnet Närvaro

Millnet närvaro hjälper dig och din personal att registrera och hantera tid med digital stämpelklocka. Millnet Närvaro är helt webbaserat och utöver stämpelklockan även anpassad både för dator och smartphone. Ledorden är enkelhet för användaren i kombination med avancerade möjligheter att skapa arbetsschema och avtalsregler med stöd för tid över dygnet. 

Du kan koppla en digital stämpelklocka till nätverket som hanterar personlig kod eller RFID-tagg och få tidsregistreringar till Millnet Närvaro. I Millnet Närvaro kan du sedan göra eventuella justeringar som behövs i tidsregistreringarna. Millnet Närvaro har även en funktion för att användarna manuellt ska kunna registrera närvaro- och frånvarotid via webbgränssnitt på dator eller direkt i mobilen.
Eftersom Millnet Närvaro är webbaserat minimeras verksamhetens kostnader för drift och förvaltning. Inget onödigt strul med installation av en lokal klient hos varje användare, inget tidsödande arbete med att uppdatera dem när det kommit en ny version.
Millnet Närvaro håller reda på de anställdas närvarotid, frånvarotid, flextid och övertid samt om de stämplat in för dagen. Systemet hanterar även registrering av körsträcka,
traktamenten samt eventuella utlägg, som går att registrera via webb eller direkt i mobilen. Millnet Närvaro ger aktuell information om de anställdas tider och underlättar det administrativa arbetet med löner genom att skapa underlag inför lönebearbetningen.
Millnet Närvaro kan arbetsscheman skapas utifrån olika avtalsregler vad gäller arbetstid, övertid, OB-tillägg och raster. Systemet hanterar att olika personer eller grupper av personer i verksamheten har olika scheman och schemat kan sträcka sig över dygnet. Det går att skapa schema-mallar som du smidigt kan återanvända och rulla ut på din personal oavsett hur deras arbetsvecka ser ut.
För att smidigt kommunicera till de anställda kan du använda dig av systemets funktion att skicka ut SMS eller e-post. Det går att skicka till en eller flera personer på samma gång.
I systemets planeringsvy ser du grafiskt hur dina anställda ska jobba. Här kan du bland annat filtrera ut vilka av dina pass som är obemannade eller bemannade för att enkelt se till så alla dina pass har personal. Vill du snabbt se vilka personer som är attesterade gör du även detta enkelt iplaneringsvyn.
Skicka erbjudande om pass via systemet och du kan få svar inom 1 minut om de kan jobba eller inte. De anställda kan också fylla i arbetsönskemål när de är kan jobba för att göra det smidigare både för dig och de anställda att bemanna pass.
Med några få knapptryck kan du snabbt attestera en eller flera användare för valfri period. Du kan sedan via en tilläggsprogramvara få önskad information från Millnet Närvaro att skickas över till de flesta av marknadens lönesystem.

 

Tilläggstjänster

Nedanstående tjänster är tilläggstjänster som inte ingår i support- och uppgraderingsavtalet. Tjänsterna beställs hos supportavdelningen.

Vi ser till att du kommer igång och hjälper till med både tekniska och verksamhetsmässiga frågor. Vi finns till hands för installation och konfiguration av programmet och den mjukvara som behövs för att lösningen ska fungera optimalt i er IT-miljö. Med vår kunskap och erfarenhet finns vi också med som bollplank och resurs för att säkerställa att systemet implementeras på bästa sätt utifrån er verksamhets perspektiv.
Utbildning är kanske det allra viktigaste för att man ska få ut max av sin lösning. Ändå glöms det ofta bort. Dessutom är det lätt att underskatta komplexiteten i ett nytt system och de särskilda förutsättningar som råder på olika arbetsplatser. Millnet ger därför skräddarsydda programutbildningar på plats hos oss eller hos er. Det skapar en direkt koppling till ert företag och er verksamhet vilket garanterar bästa resultat. Våra utbildare är praktiker och goda pedagoger som vet hur det går till i verkligheten. Vi är medvetna om att det inte bara är utbildningens form som behöver anpassas utan det gäller i lika hög grad innehållet.

Boka en demonstration

En personlig demonstration är det bästa sättet för att få en inblick i våra produkter och lösningar. Självklart är det kostnadsfritt!

Anmäl ditt intresse här ››


Branschanpassningar

Du vet väl att våra produkter och lösningar finns anpassade för specifika branscher, tex Advokat, Arkitekt, Ingenjör, Industri, Städ mfl.

Läs mer här ››


Aktuellt på Millnet

Här hittar du viktig information om vad som händer med våra produkter, olika aktiviteter vi gör och vad som händer här på kontoret!

Gå till nyhetsarkivet ››


Support som hjälper

Här hittar du som kund svar på vanliga frågor och kontaktvägar till vår supportavdelning som hjälper dig om du fått problem.

Gå vidare till kundsupport ››