Millnet Tid & Projekt

Millnet Tid & Projekt

Med rätt verktyg sparar du tid och ökar lönsamheten.

Tidrapportering ska gå snabbt och enkelt. Därför sätter Millnet Tid & Projekt användaren och verksamhetens vardag i fokus. Tillgänglighet och överskådlighet är nyckelorden som minimerar administrationen kring rapportering, redovisning av tid och fakturering. Tid som istället kan användas till något betydligt bättre.

Klicka för att läsa mer:

Applikationen är helt webbaserad vilket gör att man kan uppdatera sina tider oavsett var man befinner sig. Lika enkelt går det att godkänna och attestera tidrapporter samt att få fram en sammanställning av upparbetad projekttid. Eftersom systemet är lönebaserande ger det också en översikt av inarbetad kompensationstid, flextid, övertid, mertid och restid. Millnet Tid & Projekt går att köra på svenska eller engelska.
Lika smidigt som att rapportera tid är det att registrera utlägg, traktamenten och körjournal i systemet. Uppgifterna kan sedan användas som underlag för fakturering och/eller för export till externt lönesystem.
Med programmets färdiga rapporter är det möjligt att följa upp en viss tidsperiod, kund, projekt, aktivitet, projektledare etc. På samma sätt kan resursbeläggning, utlägg, traktamente, frånvaro etc. analyseras.
Alla slags debiteringsformer såsom löpande, takpris, fastpris, delbetalningar och timbank kan hanteras i programmet. Därtill kan systemet hantera många olika varianter av prislistor samt valutor som enkelt kopplas mot respektive projekt.
Med Resurs- och Projektplanering påslagen kan du som projektledare planera dina projekt och tilldela projektmedlemmarna arbetsuppgifter utifrån tillgänglighet. Du ser enkelt beläggningen för de olika resurserna och kan följa upp projekten på detalj eller övergripande nivå vad det gäller tid, intäkt och kostnad. För att underlätta planering av nya projekt som liknar befintliga i fråga om arbetsuppgifter, faser och aktiviteter, kan du skapa en projektmall och kopiera in uppgifterna.
Via Millnets webbapp registrerar du lätt dina tider, resor och utlägg från valfri smartphone eller surfplatta. Det skall inte vara ett hinder att du befinner dig på resande fot alternativt inte har tillgång till en dator för stunden.
Med vår unika analysmodul baserad på BI-verktyget QlikView analyseras allt som händer i Millnet Tid&Projekt. Nyckeltal så som debiteringsgrad, snittdebitering, beläggningsgrad, lönsamhet etc tas enkelt fram på valfri kund, projekt, person, avdelning, resultatenhet etc.
Med en skräddarsydd lösning baserad på standardprodukter erbjuds du en helhet som tar tillvara på redan gjorda investeringar. En lösning som kan utvecklas och anpassas när behoven förändras. Det ger ditt företag en ökad valfrihet, större affärsnytta och låg ägandekostnad.
Millnet Connect är en modul till Millnet Tid&Projekt som exporterar lönedata till externt lönesystem för att helt automatisera hanteringen av löner på företaget. Millnet Connect integrerar på samma sätt godkända fakturor till externa ekonomi-/affärssystem. Detta innebär att kunder, projekt och leverantörsfakturor bara behöver läggas upp en gång som gör att ledtiden för dessa moment minimeras.
 

Tillvalsfunktioner:

Moduler och Plugins som utökar funktionen i Millnet Tid & Projekt.

Millnet Analys är ett modernt webbaserat beslutstödssystem för avancerad verksamhetsuppföljning. Systemet är utvecklat för att ge företagsledningen analyser, trendbevakning, aktivitetsuppföljning och andra underlag som behövs för att kunna fatta välgrundade beslut. Systemet är baserat på det marknadsledande analysverktyget QlikView, med en patenterad teknologi som gör det möjligt att hantera hundratals miljoner poster med sekundsnabba svarstider.

pdfLäs mer om Millnet Analys
Framgångsfaktorer för att lyckas med ett projekt är bra planering, duktiga projektmedlemmar och en effektiv styrning och uppföljning. Millnet Resurs- och projektplanering hjälper till att förbättra projektens lönsamhet och precision och underlätta planering, uppföljning och fakturering. Projektledarna kan snabbt och enkelt planera sina projekt och tilldela projektmedlemmarna arbetsuppgifter utifrån tillgänglighet.

pdfLäs mer om Millnet Resurs & Projektplanering
  

Tilläggstjänster

Nedanstående tjänster är tilläggstjänster som inte ingår i support- och uppgraderingsavtalet. Tjänsterna beställs hos supportavdelningen.

Vi ser till att du kommer igång och hjälper till med både tekniska och verksamhetsmässiga frågor. Vi finns till hands för installation och konfiguration av programmet och den mjukvara som behövs för att lösningen ska fungera optimalt i er IT-miljö. Med vår kunskap och erfarenhet finns vi också med som bollplank och resurs för att säkerställa att systemet implementeras på bästa sätt utifrån er verksamhets perspektiv.
Utbildning är kanske det allra viktigaste för att man ska få ut max av sin lösning. Ändå glöms det ofta bort. Dessutom är det lätt att underskatta komplexiteten i ett nytt system och de särskilda förutsättningar som råder på olika arbetsplatser. Millnet ger därför skräddarsydda programutbildningar på plats hos oss eller hos er. Det skapar en direkt koppling till ert företag och er verksamhet vilket garanterar bästa resultat. Våra utbildare är praktiker och goda pedagoger som vet hur det går till i verkligheten. Vi är medvetna om att det inte bara är utbildningens form som behöver anpassas utan det gäller i lika hög grad innehållet.
 

Boka en demonstration

En personlig demonstration är det bästa sättet för att få en inblick i våra produkter och lösningar. Självklart är det kostnadsfritt!

Anmäl ditt intresse här ››


Branschanpassningar

Du vet väl att våra produkter och lösningar finns anpassade för specifika branscher, tex Advokat, Arkitekt, Ingenjör, Industri, Städ mfl.

Läs mer här ››


Aktuellt på Millnet

Här hittar du viktig information om vad som händer med våra produkter, olika aktiviteter vi gör och vad som händer här på kontoret!

Gå till nyhetsarkivet ››


Support som hjälper

Här hittar du som kund svar på vanliga frågor och kontaktvägar till vår supportavdelning som hjälper dig om du fått problem.

Gå vidare till kundsupport ››