Frågor & svar

Det finns lathundar under kundloggningen som kan hjälpa er med användningen av systemet.
Det går även att ringa eller maila supporten: 013-470 40 19 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Millnet Tid och Projekt (Milltime)

Titta igenom användarregistret (administration - användare)- är alla som finns med aktiva användare i Milltime. Om inte - inaktivera de som inte ska kunna registrera tid (tillfälligt eller permanent). Det är bara aktiva användare som räknas. Kontakta Millnets supportavdelning. En ny licensfil kan du beställa och oftast få samma dag.
Om du är en vanlig användare gör så här:

 1. Klicka på Lösenord i menyn.
 2. Ange ditt gamla lösenord.
 3. Skriv in ditt nya lösenord och upprepa det.
 4. Klicka på Spara.

Om du är administratör gör så här:

 1. Klicka på Administration i menyn.
 2. Klicka på Användare.
 3. Välj användare som ska byta lösenord genom att klicka på pennan.
 4. Radera lösenordsmarkeringen vid Lösenord och skriv in det nya, upprepa lösenordet i fältet nedanför och klicka på Spara.

Lösenordsraden innehåller alltid 10 tecken oavsett hur långt eller kort lösenordet är.

Om du saknar knappen för lås vecka och har detta påslaget beror detta på att du inte låst den tidigare veckan/veckor. Veckorna måste låsas kontinuerligt och i slutet av månaden behöver du låsa din månad innan du kan låsa din vecka.
Tid kan anges på två sätt:

 • Timmar och minuter - avskiljare vid inmatning av timmar och minuter är kolon. Exempelvis så här: 7:30.
 • Timmar och hundradelar - avskiljare vid inmatning av timmar och hundradelar är punkt eller kommatecken. Exemplevis så här: 7.50 eller 7,50

För att ändra ingående flexsaldo på en användare måste du vara attestansvarig för en grupp där denne användare ingår, dvs. du har knappen Attestera i menyn och användaren finns i din lista. Gör så här:

 1. Klicka på Attestera i menyn.
 2. Navigera dig till den månad du vill ändra ingående flex i genom att använda länkarna Föreg. eller Nästa alternativt ange aktuell månad enligt formen ÅÅÅÅ-MM. Det är per den 1:e i den månad du väljer som du kan ange ingående flex för.
 3. Klicka på flexlänken i kolumnen Aktuell flex vid den användare du vill ändra ingående flex för. Ange den nya ingåede flexen per den 1:e i vald månad.
 4. Klicka på Spara.
 5. Att manuell justering är gjord markeras genom ett !-tecken i Attesteravyn.
 6. OBS! För att du ska kunna göra en flexförändring måste månaden vara upplåst. Om du går flera månader tillbaka i tiden och ändrar flexsaldo måste du låsa upp alla efterföljande månader för att det nya flexsaldot ska slå igenom.

Det beror på att det saknas kalenderdata för den månad som är vald. Administratören för Milltime kan lägga till kalenderdata.Gör så här:
Gå in under Administration och välj Kalender. Klicka på pennan vid aktuell kalender som används (vanligtvis Default). Justering sker för en månad i taget. För att gå till nästa/föregående månad klicka på Föreg. alternativt Nästa eller ange månad enligt formen åååå-mm i fältet och klicka på Gå till. Finns inga avvikelser från detta i vald månad är det bara att klicka på Spara-knappen, därmed sparas kalenderdatan.
Gör justeringar genom att radera antalet timmar på den dag du ska justera och fyll i det antal timmar som det ska vara enligt de bestämmelser som finns på företaget. Ändra antal arbetstimmar till 0 på de dagar som inte är arbetsdagar och markera ev. med en bock om dagen ska vara röd i kalendern. I exemplet ovan har Nyårsdagen fått en rödmarkering och arbetstiden har ändrats till 0 timmar, detsamma har även gjorts för Trettondagen, den 6 januari. Exempelföretaget ovan har en kortare arbetsdag på Trettondagsafton den 5 januari så där har antalet arbetstimmar justerats.
När en (eller flera) användare har kortare arbetstid än vad som anges i kalendern. Det lättaste är att skapa ett Schema för användaren (funktionerna för schema hittar du under Administration och Kalender). Ett schema gäller alltid över kalendern. Nedan beskrivs kortfattat handhavande med scheman. Du kan läsa mer i lathundarna för Tid och Projekt.
Gå till administration och kalender

Ett schema skapas i två steg:

 1. Gör en eller flera dagmallar för att tala om hur en arbetsdag kan se ut. Om schemat exempelvis är 80% av en dag skapas en mall för 6,4 timmar. Ev. får man skapa ytterligare en mall om man ska jobba 80% av förkortad arbetsdag som ibland kan förekomma på dagar före helgdag (exempelvis skapas dagmall för 80% av en 5-timmarsdag, vilket blir 4 timmars arbetsdag). Om 80%-schemat istället består av 4 dagars fulltidsarbete och en ledig dag behöver du bara skapa en dagmall för den lediga dagen, övriga dagar kan användaren gå på kalendern. En ledig-dag-mall innebär 0 timmars arbetstid. Klicka på Dagmallar. Ange ett namn på den nya dagmallen klicka på “Lägg till”. Ange antal arbetstimmar som gäller för dagmallen samt dagsarbetstid vid heltid, enligt formen tt:mm (vid timmar och minuter) alternativt använd . eller , som avskiljare när du vill ange tid i timmar och hundradelar. Klicka på Spara. Upprepa punkterna ovan för varje dagmall du behöver.
 2. Skapa en veckomall med dagmallar. Klicka på Veckomallar. Ange ett namn på veckomallen och klicka på Lägg till. Välj hur dagmall för de veckodagar som ska schemaläggas. (Om det är ett flerveckors rullande schema väljer du antal veckor från 2 upp till 10 och schemalägger enligt schemat). Klicka på Spara. Upprepa punkterna ovan för varje schema som ska finnas.

När du gjort klart veckomallen kan du rulla ut ditt schema. Du gör så här steg för steg:

 1. Klicka på “Rulla ut schema” i menyn.
 2. Välja vilket schema du vill rulla ut.
 3. Ange intervall (datum från och med samt till och med) som schemat ska rullas ut över, enligt formen ÅÅÅÅ-MM-DD.
 4. Välj användare eller grupp som ska schemaläggas.
 5. Ange vilken vecka i schemat som som man ska börja med (vecka 1 om det är ett enveckas-schema).
 6. Kryssa i “Hoppa över helgdagar” om du vill att röda dagar som finns i er kalender inte ska få någon schema post.
 7. Klicka på Utrullning.

Du får ett meddelande om när schemautrullningen är klar. Upprepa punkterna för varje användare eller grupp som ska schemaläggas.

Ett utrullad schema gäller alltid över kalendern. Detta innebär att det kan finnas schemalagda dagar på helgdagar som infaller på vardagar och ev. förkortade arbetsdagar på dag före helgdag. Alltså schemat tar inte hänsyn till justeringar som gjorts i kalendern. Justeringar får göras i schemat efter schemaläggning, du kan ta bort eller byta dagmall på enskilda dagar under den schemalagda perioden. Detta gör du under “Användarschema” i menyn.

 1. Välj månad du vill göra justeringar för genom att ange månad enligt formen ÅÅÅÅ-MM, alternativt genom att använda Föreg. eller Nästa och klicka på Gå till.
 2. Klicka på Ändra framför den användare du justera.
 3. Byt dagmall alternativt ta bort vald dagmall (Välj Schema ska vara markerad i så fall) på de dagar som ska justeras.
 4. Klicka på Spara.

MillBill

Börja med att titta på pdf:en för faktura för att se om någon av följande saknas:

 • Artikel saknas. Då behöver du komplettera med en artikel i projekts prislista.
 • Betalningsvillkort saknas. Då måste du backa fakturan till faktura-fliken och gå under “Inställningar” och välja ett betalningsvillkort och spara. Glöm inte att lägga till det på kunden så det inte sker igen.  
 • Organisationsnumret på kunden stämmer inte överens med det som står i ekonomisystemet. Då rätta det på kunden och se till att det står identiskt med vad som står i ekonomisystemet. Däremot måste du backa fakturan till faktura-fliken
 • Diverse textfält på fakturan innehåller för många tecken.

Innan du inleder faktureringen är det en bra rutin att arkivera förra månadens fakturor med frigör funktionen under ekonomi-fliken. Då kryssar du för frigör-rutan och klickar på knappen frigör. Endast de fakturor med ett externt nummer kommer att frigöras. När en faktura är frigjord går den alltid att sökas fram i MillBill under knappen “Rapport” och det går även att låsa upp och backa fakturan därifrån.Du backar en faktura ifrån rapport-fliken genom att söka fram den utifrån valfria sökkriterier. När sökresultatet presenteras markera i kryssrutan vid fakturan du vill backa och klickar på knappen “Lås upp fakturor”. Då hamnar fakturan under faktura-fliken och kan där backas ytterligare till projektunderlaget.

Millnet Bemanning

Möjliga felorsaker:

 • Börja med att rensa cachen i din webbläsare.
 • Testa gärna en annan webbläsare t.ex. Firefox och Chrome som kan laddas ner gratis på respektive hemsida.
 • Titta om det fungerar för en kollega och/eller på en kollegas dator, för att utesluta att det inte är ett problem lokalt på din dator.
 • Problem med rapporter så dubbelkolla att filen öppnade i Adobe Reader och inget annat program.

Om du är en vanlig användare gör så här:

 1. Klicka på Lösenord i menyn.
 2. Ange ditt gamla lösenord.
 3. Skriv in ditt nya lösenord och upprepa det.
 4. Klicka på Spara.

Om du är administratör gör så här:

 1. Klicka på Administration i menyn.
 2. Klicka på Användare.
 3. Välj användare som ska byta lösenord genom att klicka på pennan.
 4. Radera lösenordsmarkeringen vid Lösenord och skriv in det nya, upprepa lösenordet i fältet nedanför och klicka på Spara.

Lösenordsraden innehåller alltid 10 tecken oavsett hur långt eller kort lösenordet är.

Du ska endast tala om, om du inte har arbetat enligt ditt schema och i så fall vad du gjort istället, t ex gått hem för att ditt barn blivit sjukt eller du kanske har arbetat mer än din ordinarie arbetstid, så att du ska få övertid.För att registrera avvikelser på rätt dag kan du använda dig av vilken kalender du vill, antingen den mindre i vänsterhörnet eller den stora till höger som kallas för månadsvyn. Du klickar på den dagen du vill redovisa avvikelserna på för att ”öppna” dagen.Tiden som står i rutorna är din schemalagda tid. Du ska bara ändra på den om du t ex har arbetat fler/färre timmar än vad som står. Det finns även en rad för lunch om ditt schema innehåller detta. Om du varit frånvarande kan du byta i droplistan från närvaro till t.ex. sjuk och det går även att lägga till en rad ifall du tex varit närvarande halvdagen och sjuk resterande tid.
För att avsluta en traktamentesperiod gör enligt följande:

 1. Klicka på Åk hem på den dag du vill åka hem i MillTime.
 2. Ange tidpunkt för hemkomst enligt formen tt:mm.
 3. Kryssa i rutan för Fullbordad för att avsluta perioden.
 4. Klicka på Spara

Det beror på att det saknas kalenderdata för den månad som är vald. Administratören för Milltime kan lägga till kalenderdata genom att uppdatera kalendern. Läs mer under Kalender.
Gör så att du går in under Administration och välj Kalender. Klicka på pennan på Default kalendern. Defaultkalendern är standardkalendern i Milltime. Du kan behöva skapa flera kalendrar i systemet om du har avtal som tolkar våra helgdagar på olika sätt.När du klickat på pennan så öppnar sig kalendern och visar innevarande månad. Du hoppar mellan månaderna genom att använda ”Föreg.” eller ”Nästa”-knapparna eller så skriver du den månad du vill se i rutan t ex 2015-12 som på bilden, klicka på ”Gå till”. För att kalenderdata ska skapas behöver du gå igenom månad för månad och spara. För att en dag ska bli röd i kalendern så bocka i rutan efter siffran på dagen, när du sedan sparar så blir dagen röd. Du ska också välja in de olika typer av dagar som används i avtalet.
De olika typer av dagar som ska förekomma i kalendern skapar du under menyn ”Helgtyper” för att de sedan ska dyka upp i droplistan i kalendern och kunna väljas in där.

Boka en demonstration

En personlig demonstration är det bästa sättet för att få en inblick i våra produkter och lösningar. Självklart är det kostnadsfritt!

Anmäl ditt intresse här ››


Branschanpassningar

Du vet väl att våra produkter och lösningar finns anpassade för specifika branscher, tex Advokat, Arkitekt, Ingenjör, Industri, Städ mfl.

Läs mer här ››


Aktuellt på Millnet

Här hittar du viktig information om vad som händer med våra produkter, olika aktiviteter vi gör och vad som händer här på kontoret!

Gå till nyhetsarkivet ››Månadens webinar

Du har väl inte missat våra kostnadsfria webinar? Nya webinartillfällen varje månad!

Läs mer och anmäl dig ››